Ładowanie strony...
 
 
Artykuły - Odwiedziny

Rozliczenie finansowe i sprawozdanie z działalności
Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Olęderskich w Gminie Nekla.

W dniu 28 lipca 2005 roku w Nekielskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie sprawozdawczo - rozliczeniowe SKRCO w Gminie Nekla.
Na poczatku spotkania burmistrz Nekli inż. Marian Balicki dokonał podsumowania obchodów jubileuszu 600-lecia Nekli.
Następnie przewodniczący Jerzy Osypiuk przedstawił rozliczenie finansowe Społecznego Komitetu w okresie od powołania Komitetu do dnia 28 lipca 2005 roku.
W tym okresie Komitet zgromadził po stronie dochodów następujące kwoty:

1.Bal 600-lecia .................................................... 4877 zł w gotówce i 200 zł na koncie NOK.
2.Zbiórka Publiczna.................................................1452 zł
3.Wpłaty sponsorów na konto SKRCO....................1250 zł
--------------------------------------
Razem: ...........7579 zł / siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych/

Po stronie wydatków: 6139,59 zł / sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i 59 groszy/
Wykaz pozycji poszczególnych wydatków i zbiór dokumentów stanowi załącznik do protokołu zebrania.
Saldo wynosi 1439,41 zł / jeden tysiąc czterysta trzydzieści dziewięć zł i 41 groszy/, z czego
1250 zł stanowią wpłaty sponsorów na koncie SKRCO oraz 189,41 zł - gotówka w dyspozycji przewodniczącego Komitetu.
Uczestnicy spotkania podjęli dwie uchwały: o pozostawieniu kwoty 200 zł do dyspozycji dyrektora NOK oraz o przyjęciu sprawozdania finansowego Komitetu.
Udzielono także informacji o innych źródłach finansowania akcji porządkowania cmentarzy olęderskich. Łączna kwota środków zewnętrznych osiągnęła wartość 3302,40 zł / trzy tysiące trzysta dwa złote i 40 groszy/, na co składają się: ok 960 zł z budżetu Starostwa Powiatowego we Wrześni- pokrycie 2/3 wartości drewna dębowego na krzyże, 1542,40 z budżetu UMiG w Nekli -
oznakowanie trasy rowerowej i druk folderów z jej opisem, 800 zł z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wymienionym instytucjom składamy serdeczne podziękowania.
W dalszej części spotkania przedstawiono informację o realizacji zadań podjętych przez Komitet oraz podsumowano wizytę gości z Australii.
Była to wizyta pełna wzruszeń. Można było to zauważyć podczas pracy na cmentarzach w Barczyźnie i Nekielce /udział gości w pracach porządkowych/, podczas uroczystości poświęcenia cmentarza i tablicy pamiątkowej w Nekielce - dali temu wyraz w swoich przemówieniach, w czasie Mszy św. z udziałem arcybiskupa Muszyńskiego i wreszcie podczas wizyt w gospodarstwach, w których mieszkali ich przodkowie. Gości z Australii zadziwiała otwartość, gościnność i serdeczność naszych mieszkańców.
Takie przekonanie wynieśli w oparciu o wrażenia z wizyt:
- w zakładzie "HORTPLANT" p. Mariusza Plucińskiego
- u państwa Kareńskich w Podstolicach
- na niedzielnej kolacji i poniedziałkowym obiedzie w NOK, wydanych przez Pana Burmistrza
- u mieszkańców Nekielki: Państwa Prętkowskich, Plucińskich, Szambelanów, Uryckich, B i T Skibiaków, Lewandowiczów, Orlickich, Turlejskich
- podczas ogniska zorganizowanego przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wszystkim, którzy przyjęli i ugościli przybyszów z Australii składamy serdeczne podziękowania.

Jednym z założeń planowej działalności Komitetu była promocja gminy Nekla. Na spotkaniu zapoznano zebranych z oddźwiękiem w mediach, z jakim spotkały się obchody jubileuszu 600-lecia Nekli. Było w mediach dużo krótkich informacji ale znalazły się również materiały bardziej obszerne, w których szczególną uwagę zwracano na przyjazd tak licznej grupy potomków nekielskich olędrów z dalekiej Australii.
- Radio Merkury wyemitowało w niedzielę19.06.2005 r w cyklu "Przylądek Dobrej Niedzieli" audycję poświęconą historii osadnictwa olęderskiego w okolicach Nekli oraz naszej inicjatywie porzadkowania cmentarzy, autorstwa Rafała Regulskiego
- TVP-3 pokazała reportaż Bogny Nowakowskiej pt. "Olendry w Nekli"- kamera towarzyszyła goścom z Australii odwiedzającym miejsca związane z pobytem ich przodków na naszej ziemi /dotychczas trzy emisje/
- Gazeta Poznańska w magazynie z 15.VII.2005 r zamieściła reportaż Katarzyny Chilińskiej "Olędrzy z Australii", wcześniej ukazał się krótszy materiał pt. "Śladami Olędrów"
- Głos Wielkopolski z 28.VI.2005 - "Śladami osadników" Justyny Kozak
Przewodnik Katolicki: w numerze lipcowym "Jubileuszowa Nekla" Bernadety Gozdowskiej
- Przemiany Na Szlaku Piastowskim: "Miasto z 600 letnim stażem" artykuł z obszernymi fragmentami apelu o porządkowanie cmentarzy olęderskich w Wielkopolsce, wcześniej informacja pt. "Ocalą od zapomnienia", zapowiadająca naszą akcję autorstwa Dionizego Zdziabka
- Wiadomości Wrzesińskie: "Sześć wieków historii" i "Nekielski ekumenizm" Tomasza Małeckiego
- Fakty Wrześni: "Apel, medale i koncerty"
- Przegląd Powiatowy: "Jubileusz Nekli - to już 600 lat"
Większość artykułów można będzie przeczytać od połowy sierpnia na stronie internetowej www.nekla.pl w rozdziale "CMENTARZE OLĘDERSKIE", który znajduje się w trakcie tworzenia. Znajdą się tam rozproszone dotychczas w różnych miejscach artykuły z Przeglądu Nekielskiego poświęcone tematyce olęderskiej, dokumentacja fotograficzna cmentarzy oraz być może pliki dźwiękowe.
Apel dotyczący porządkowania cmentarzy został przedstawiony na forum Sejmu Rzeczypospolitej przez posła Bronisława Dankowskiego.
W dalszej części spotkania przewodniczący Komitetu złożył podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w akcję porządkowania cmentarzy , wykonania i ustawienia krzyży , przygotowania uroczystości w Nekielce w dniu 24 czerwca 2005 roku oraz przyjęcia gości z Australii.
Punkt ósmy porządku obrad przewidywał ustalenie sposobu dalszej opieki nad cmentarzami oraz dalszego losu Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Olęderskich.
W wyniku dyskusji ustalono:
-obecny stan kasy w wysokości 1439,41 zł umożliwia zakup środków chemicznych w celu wykonania oprysków odrostów korzeniowych na poszczególnych cmentarzach oraz zakup paliwa do wykaszania traw
-za zgodą Pana Burmistrza ww. prace będą możliwe do wykonania z wykorzystaniem pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
-w razie potrzeby możliwość skorzystania z pomocy młodzieży szkolnej za zgodą dyrektorów szkół
-w perspektywie czasowej rysuje się możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na utrzymanie cmentarzy olęderskich dzięki inicjatywie Kancelarii Prawnej Pana dr. Marcina Orlickiego,
wiąże się to jednak z dalszym funkcjonowaniem SKRCO
W wyniku dyskusji zdecydowano, że Społeczny Komitet nie zostanie rozwiązany na tym spotkaniu i będzie pełnił funkcje koordynacyjne w zakresie opieki nad cmentarzami.

Jerzy Osypiuk

PS.
Cele przyjęte przez SKRCO zostały w całości zrealizowane. Uporządkowanie cmentarzy olęderskich i ustawienie krzyży przywróciło godność tym miejscom. Stało się to możliwe dzięki ofiarnej postawie znacznych kręgów naszego społeczeństwa. Przyczyniło się również do promocji Neki w mediach. Należy mieć nadzieję, że Włodarze naszej gminy potraktują cmentarze ewangelickie podobnie jak inne miejsca pamięci, wymagające stałej opieki i zapewnią im w ramach zadań własnych gminy należyte utrzymanie.
Społeczny Komitet w ramach własnych możliwości deklaruje swoją pomoc.