Ładowanie strony...
 
 
Artykuły - Ocalmy od zapomnienia

OCALMY OD ZAPOMNIENIA

Jesteśmy wszyscy spadkobiercami dorobku kulturowego poprzednich pokoleń. Niewiele przejawów kultury naszych przodków dotrwało do współczesności.
Przykładem tego jak mało pozostało śladów po pierwszych osadnikach olęderskich w Barczyźnie, Nekielce, Gierłatowie i Zasutowie świadczą spróchniałe krzyże, zapadnięte mogiły, rozbite płyty nagrobne na ośmiu cmentarzach w tych miejscowościach.
Byli to nasi przodkowie, którzy w trudzie i znoju osuszali okoliczne bagna, karczowali lasy, tworząc w ten sposób warunki do uprawy roli. Starali się być dobrymi gospodarzami na "osadniczej ziemi".
Historię osadnictwa olęderskiego w Barczyźnie i Nekielce znaleźć można w numerze 5/2004 "Przeglądu Nekielskiego" lub w internecie na stronie www.nekla.pl w dziale historia.
Inicjatywę uporządkowania zdewastowanych cmentarzy podjęła Rada Duszpasterska i Ekonomiczna przy Parafii p.w. Św Andrzeja Apostoła w Nekli, we współpracy z Urzędem Gminy w Nekli.
W dniu 24 sierpnia 2004 roku w Nekielskim Ośrodku Kultury powołany został Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Olęderskich. Jest to zespół składający się z 49 osób, które z potrzeby serca zdeklarowały swój udział w pracach zmierzających do przywrócenia godności miejsc wiecznego spoczynku osadników olęderskich.
Na spotkaniu wytyczono cele działania Komitetu oraz ustalono formy ich realizacji.

Głównymi celami są:
1. Uporządkowanie miejsc wiecznego spoczynku osadników olęderskich, zdewastowanych w latach powojennych w Nekielce, Nekli, Barczyźnie, Gierłatowie i Zasutowie.
2. Włączenie do tego przedsięwzięcia społeczności lokalnych, młodzieży szkolnej, organizacji społecznych działających na terenie gminy.
3. Uświadomienie mieszkańcom roli poprzednich pokoleń zamieszkujących naszą ziemię, ich odmienności kulturowej, oraz związków ze współczesnością. /Działalność edukacyjna./
4. Promocja gminy Nekla.

Formy realizacji:
1. Wycięcie starych zarośli /samosiewów/ z zachowaniem drzewostanu oraz bzów okalających, w/g wskazań konserwatora przyrody.
2. Uporządkowanie grobów poprzez zasypanie dołów, umieszczenie zachowanych obramowań betonowych, usypanie mogił według określonego planu. Ustawienie przewróconych tablic nagrobnych. Obsadzenie mogił bluszczem i barwinkiem.
3. Renowacja uszkodzonych tablic nagrobnych.
4. Ogrodzenie lub wyraźne wytyczenie granic cmentarzy.
5. Oznakowanie cmentarzy w formie trwałej - ustawienie tablic informacyjnych.
6. Ustawienie krzyży cmentarnych.
7. Wytyczenie rowerowej trasy wycieczkowej "Szlakiem Olędrów Nekielskich".
8. Nawiązanie kontaktów z rodzinami potomków osadników olęderskich, rozsianych po całym świecie /Australia, Niemcy, inne kraje /.

Działalność edukacyjna:
1. Publikacje w "Przeglądzie Nekielskim", popularyzujące zagadnienia historyczne związane z osadnictwem olęderskim na naszym terenie.
2. Nawiązanie współpracy z doktorem Zbigniewem Chodyłą, autorem książki "Osadnictwo olęderskie na terenie Wielkopolski".
3. Zaprojektowanie ścieżki historycznej dla młodzieży szkolnej z gimnazjum i szkoły podstawowej.
4. Gromadzenie dokumentów, fotografii i innych pamiątek związanych z pobytem Olędrów na naszej ziemi oraz przygotowanie wystawy.
5. Opracowanie historii powstania kościoła ewangelickiego w Nekielce w drugiej połowie XIX w.
6. Wydanie publikacji historycznej, całościowo ujmującej zagadnienie osadnictwa olęderskiego w gminie Nekla i najbliższej okolicy, z uwzględnieniem losów rodzin, które wyemigrowały do Australii i Niemiec.
7. Nawiązanie współpracy z Galerią państwa Kareńskich - Tschurl, nowych właścicieli kościoła ewangelickiego w Nekielce w zakresie wykorzystania tego obiektu do celów edukacyjno-kulturalnych, z korzyścią dla społeczności lokalnej - szczególnie młodzieży szkolnej.
8. Współpraca z Instytutem Zachodnim w Poznaniu, Archiwum Państwowym i Diecezjalnym w Poznaniu i Gnieźnie w zakresie pozyskania materiałów historycznych, dotyczących interesującej nas tematyki.
9. Cykl wykładów historycznych dla młodzieży szkolnej i społeczności nekielskiej.
10.Wystosowanie apelu o uporządkowanie cmentarzy olęderskich w całej Wielkopolsce.

Na spotkaniu tym wybrany został również Zarząd Społecznego Komitetu w składzie:

Członkowie Honorowi:
-Anna Kareńska - właścicielka dworu w Podstolicach i kościoła poewangelickiego
w Nekielce
-Andrzej Spława-Neyman - Nadleśniczy w Czerniejewie

Członkowie Zarządu:
-Ks.Kanonik Ryszard Goliński - proboszcz parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli
-Adam Stefaniak - Przewodniczący Rady Gminy w Nekli
-Stefan Skibiak - sołtys w Nekielce
-Kazimierz Ochowiak - sołtys w Nekli
-Elżbieta Narożna - przewodnicząca sekcji gospodarczo-transportowej
-Roman Grychowski - przew. sekcji d/s ogrodzenia cmentarzy
-Zdzisław Pawlak - przew. sekcji d/s renowacji nagrobków
-Stanisław Stefański - przew. sekcji d/s ustawienia krzyży
-Waldemar Odrobny, Krzysztof Odrobny - przew. sekcji dokumentacyjno-wydawniczej
-Magdalena Wydarkiewicz - protokolant
-Marian Balicki - wiceprzewodniczący
-Adam Dopierała - wiceprzewodniczący i skarbnik
-Jerzy Osypiuk - przewodniczący

Formuła działania Komitetu pozostaje otwarta na nowe pomysły oraz osoby, które chciałyby włączyć się w prace związane z ratowaniem naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Zapraszamy do współpracy.

Jerzy Osypiuk

Założyciele Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy
Olęderskich w gminie Nekla :

Balicki Marian
Baran Bogusław
Brzeziński Tadeusz
Czwajda Gedeon
Dopierała Adam
Goliński Ryszard
Gorzelańczyk Arkadiusz
Grychowski Roman
Gumienna Danuta
Kajdan Ludwika
Kareńska Anna
Kasperkowiak Antoni
Kazecki Wojciech
Kulma Andrzej
Lewandowicz Jan
Lewandowicz Krystyna
Margasińska Violetta
Michalak Marian
Molik Bartosz
Myszker Adam
Narożna Elżbieta
Nawrocki Bogdan
Neumann Alicja
Nowak Helena
Ochowiak Kazimierz
Odrobna Elżbieta
Odrobny Krzysztof
Odrobny Waldemar
Orlicka Barbara
Orlicki Krzysztof
Osypiuk Jerzy
Osypiuk Krystyna
Pawlak Zdzisław
Prętkowski Marek
Raźny Mateusz
Rępiński Waldemar
Skibiak Stefan
Sobkowiak Jerzy
Spława- Neyman Andrzej
Stefaniak Adam
Stefański Stanisław
Świdurski Sławomir
Świerczyński Mieczysław
Szalaty Czesław
Szalaty Michał
Szalaty Przemysław
Tokłowicz Paweł
Wolniakowski Józef
Wolniakowski Tadeusz