Ładowanie strony...
 
 
Artykuły - Podziękowania

PODZIĘKOWANIA

Minęło 10 miesięcy od powołania w sierpniu 2004 roku Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Olęderskich w Gminie Nekla. Postawione wówczas zadania, związane z uporządkowaniem cmentarzy ewangelickich w osadach olęderskich zostały zrealizowane. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu, zaangażowaniu i ofiarnej postawie wielu osób, firm i instytucji.
Przyjazd do Polski 12 gości z Australii, potomków dawnych mieszkańców Nekielki oraz wspólne świętowanie zakończenia naszej akcji był dla nich niezwykłym przeżyciem, możliwością wędrowania śladami swoich przodków, okazją do wielu wzruszeń o czym spróbujemy napisać w następnym numerze "Przeglądu Nekielskiego".
W przeszłości dziękowałem na tych łamach osobom uczestniczącym we wcześniejszych etapach prac. Dzisiaj pragnę podziękować mieszkańcom naszej gminy, którzy rozumiejąc potrzebę przywrócenia godności miejsc wiecznego spoczynku kilku pokoleń osadników olęderskich na nekielskiej ziemi podjęli trud zgromadzenia środków finansowych, wsparli finansowo oraz dzięki ofiarowanym materiałom i swojej pracy przyczynili się do tego, że nasze przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Goście z Australii byli pełni podziwu, nie szczędzili słów podziękowania dla wszystkich mieszkańców gminy, dzięki którym uroczystości kończące naszą akcję, będące ukoronowaniem obchodów 600-lecia Nekli przyjęły taką oprawę, dostarczyły im tylu wrażeń i były powodem wielu wzruszeń.
Dziękuję pani Ludwice Kajdan, Władysławowi Rępińskiemu, Arkadiuszowi Gorzelańczykowi,
Krystynie Lewandowicz, Barbarze i Krzysztofowi Orlickim, Violetcie Margasińskiej za przeprowadzenie zbiórki publicznej środków finansowych na terenie naszej gminy. Szczególne słowa podziękowań należą się Ofiarodawcom i Sponsorom.
Dziekuję zakładom stolarskim Ireneusza Wiśniewskiego i Macieja Jaskułeckiego, Romana Gościniaka, Zdzisława i Krzysztofa Tądrowskich za wykonanie krzyży cmentarnych, Jackowi Kaczmarkowi z firmy STALMET za ofiarowane materiały hutnicze na podstawy pod krzyże, Tadeuszowi Koperskiemu za wykonanie tych podstaw, Józefowi Piotrowskiemu za ofiarowany beton, Henrykowi Matuszakowi i Ryszardowi Spławskiemu za zainstalowanie podstaw na cmentarzach, firmie Marka Kubiaczyka i monterom pod kierunkiem Stanisława Klamrowskiego za montaż krzyży na ośmiu cmentarzach. Marcinowi Łyskawie i Tomkowi Wsolakowi za malowanie krzyży i podstaw pod tablice z informacjami historycznymi, wykonanych w zakładzie p. Tądrowskich. Firmie HORTPLANT p. Mariusza Plucińskiego za rekonstrukcję żeliwnego krzyża nagrobnego z cmentarza w Barczyźnie, wykonanie podstaw pod plansze z mapą wycieczkowej trasy rowerowej w gminie Nekla oraz zaproszenie i ciepłe przyjęcie gości z Australii oraz umożliwienie zapoznania się z profilem produkcyjnym zakładu. Rodzinie p. Andrzeja Kulmy za pomalowanie zabytkowego ogrodzenia na cmentarzu w Barczyźnie i pomalowanie wszystkich podstaw pod krzyże. Krzysztofowi Orlickiemu i Krystynie Spochacz za nasadzenia roślin ozdobnych na grobach w Nekielce i Nekli. Młodzieży z KSM i ministrantom za prace na cmentarzu w Nekielce, młodzieży gimnazjalnej i ich opiekunom ze szkół w Nekli i Zasutowie za wielogodzinne prace na cmentarzach w Nekli, Zasutowie i Gierłatowie. Zakładowi Kamieniarskiemu p. Bogdana Nawrockiego za odnowienie i ustawienie nagrobków na cmentarzach w Nekli, Gierłatowie, Zasutowie i Nekielce oraz wykonanie tablicy upamiętniającej osiedlenie olędrów w okolicach Nekli.
Dziękuję Nadleśnictwu w Czerniejewie i p. leśniczemu Kluczce za oczyszczenie cmentarza w Nekli z pni oraz wykoszenie krzewów i traw. Wenancjuszowi Turlejskiemu i Pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli za koszenie traw, odrostów i prace transportowe. Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Nekli za zaproszenie gości z Australii, pokazanie sprzętu i sprawnosci bojowej jednostki oraz miłe spotkanie towarzyskie przy ognisku. Wszystkim mieszkańcom Nekielki, krórzy serdecznie przyjmowali gości z Antypodów , wędrujących śladami swoich przodków , odwiedzających gospodarstwa w których żyli protoplaści rodów przed wyruszeniem do dalekiej Australii. Były to wzruszające spotkania dla obu stron.
Dziękuję zespołowi redakcyjnemu folderu "Szlakiem Osadnictwa Olęderskiego" w składzie: Violetta Margasińska, Waldemar Odrobny, Krystyna Osypiuk za stworzenie pierwszego tego typu wydawnictwa, propagujacego walory historyczno-krajoznawcze naszej gminy. Waldemarowi Odrobnemu za przygotowanie do druku tego wydawnictwa oraz za wysiłek organizacyjny związany z przygotowaniem materiału ikonograficznego na wystawę w NOK oraz wykonanie plansz z mapą Szlaku Osadnictwa Olęderskiego.
Serdeczne słowa podziękowań kieruję pod adresem p. Jerzego Brzezińskiego z firmy NEFARM, który przyjął na siebie cały ciężar finansowy operacji aprowizacyjno-logistycznej związanej z wyżywieniem dwunastoosobowej grupy gości z Australii. Dziękuję licznej grupie studentów-tłumaczy: Agacie, Ani, Weronice, Natalii, Mateuszowi i Łukaszowi dzięki którym możliwy był kontakt z naszymi Gośćmi w każdym miejscu i o każdej porze dnia i nocy.
Pracownikom Urzędu Gminy Lidii Szczepaniak i Elżbiecie Narożnej, zaangażowanym w przygotowanie zaproszeń, pracownikom NOK z dyr.P. Tokłowiczem za przygotowanie wystawy,
nagłośnienia oraz oprawy technicznej uroczystości w Nekielce.


Przewodniczący Społecznego Komitetu
Jerzy Osypiuk


Burmistrz Miasta i Gminy oraz Przewodniczący Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Olęderskich dziękują za przygotowanie i poczęstunek olęderski następującym firmom z gminy Nekla
1. Hotel "Polonia" Podstolice
2. Rzeźnictwo i Wędliniarstwo - Tadeusz i Zbigniew Najtkowscy
3. Restauracja "Janeczka" Nekla - Krzysztof Szczepaniak
4. Restauracja "Jola" - Podstolice - Tadeusz Pokładecki
5. Kawiarnie "Park" Nekla - Tomasz Lipowczyk
6. Piekarnia "Kłos" Stroszki - Tadeusz Lipowczyk
7. Piekarnia "Agnes" Barbara i Wiesław Lewandowscy, Agnieszka Kuśnierz
8. Wrzesińska Spółdzielnia Mleczarska