Ładowanie strony...
 
 
Artykuły - Apel

Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Olęderskich w Gminie Nekla
Burmistrz Miasta i Gminy w Nekli
Starosta Wrzesiński

Zwracają się do samorządów, organizacji społecznych, instytucji, szkół, ludzi dobrej woli w całej Wielkopolsce z apelem o podjęcie inicjatywy porządkowania cmentarzy ewangelickich znajdujących się w Państwa okolicy.

W minionych stuleciach uważani byliśmy za naród tolerancyjny. Było wśród nas, katolików miejsce dla ludzi wyznania mojżeszowego, ewangelików, prawosławnych i innych wyznań.
Ludzie o odmiennych kulturach zgodnie funkcjonowali obok siebie.
Przykładem mogą być zakładane w Wielkopolsce od XVI do XIX wieku osady olęderskie.
Zadaniem ich mieszkańców było zagospodarowanie nieużytków, terenów podmokłych i zalesionych. Byli to głównie ewangelicy.
Na 1700 takich osad w całej Polsce 925 lokowano w Wielkopolsce.
Ich mieszkańcy przez stulecia zgodnie współżyli z katolikami.
Wzajemne nastawienie zmieniło się dopiero w okresie II wojny światowej za sprawą
ideologii faszystowskich Niemiec.
Opuszczając te tereny u schyłku wojny ewangelicy pozostawili pola uprawne w miejscu wykarczowanych lasów i osuszonych bagien oraz cmentarze, na których spoczywali ich przodkowie.
Niestety, los nie okazał się łaskawy nawet dla zmarłych. Cmentarze pozostawione bez opieki współwyznawców religijnych ulegały powolnej dewastacji. Powojenne odreagowanie nowych mieszkańców, milcząca aprobata władz komunistycznych, sprzyjająca zacieraniu wszelkich śladów związanych z pobytem ludności niemieckiej na polskiej ziemi doprowadziły do tego, że zniknęły z cmentarzy tablice nagrobne i metalowe ogrodzenia wokół grobów,. Spróchniały krzyże cmentarne a w miejscu mogił ziemnych wyrosły krzaki. Zatarciu uległ pierwotny charakter miejsc wiecznego spoczynku wielkopolskich olędrów.
Od 1 maja 2004 roku jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej.
Odwiedzają nas ludzie z całego świata. Pytają o miejsca spoczynku swoich przodków.
Podejmijmy wspólne działania, które spowodują, że nie będziemy musieli się wstydzić tych miejsc.
Jest to możliwe do zrealizowania. "Nie lękajcie się", jak mówił nasz umiłowany Rodak Ojciec Święty Jan Paweł II.
Trudności zawsze można pokonać. Nie wymaga to wielkich nakładów finansowych.
Udowodniła to społeczność nekielska.


Przewodniczący Społecznego Komitetu Jerzy Osypiuk
Burmistrz Miasta i Gminy w Nekli Marian Balicki
Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz
Nekielka, 24 czerwca 2005